Πέμπτη, 23 Μαΐου 2013

ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΑΝΤΙΡΑΤΣΙΣΤΙΚΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ - ΠΟΙΕΣ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ

Βαρύτατες ποινές προβλέπει το αντιρατσιστικό νομοσχέδιο του υπουργείου Δικαιοσύνης για την «Καταπολέμηση των εκδηλώσεων ρατσισμού και ξενοφοβίας».

Οπως αναφέρεται οι ρατσιστικές συμπεριφορές και πράξης θα τιμωρούνται ακόμα και με φυλάκιση τουλάχιστον 6 μηνών και χρηματική ποινή 5-20 χιλιάδων ευρώ.

Με φυλάκιση και τα χρηματικά πρόστιμα θα τιμωρούνται όσοι δημόσια, προφορικά ή διά του Τύπου, μέσω του διαδικτύου ή με οποιοδήποτε άλλο μέσο ή τρόπο, παροτρύνουν, προκαλούν ή διεγείρουν, σε βιαιοπραγίες ή μίσος κατά προσώπων ή ομάδες προσώπων που προσδιορίζονται με βάση τη φυλή, το χρώμα, τη θρησκεία, τις γενεαλογικές καταβολές, την εθνική ή εθνοτική καταγωγή, τον γενετήσιο προσανατολισμό, την ταυτότητα φύλων.
Με απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, κατά περίπτωση, σωρευτικά ή διαζευκτικά θα μπορούν να επιβάλλονται στο νομικό πρόσωπο ή στην ένωση προσώπων, οι ακόλουθες κυρώσεις:
α) Διοικητικό πρόστιμο από δεκαπέντε (15.000) έως διακόσιες (200.000) χιλιάδες ευρώ
β) Ανάκληση ή αναστολή της άδειας λειτουργίας του για χρονικό διάστημα από έναν έως έξι μήνες ή απαγόρευση άσκησης της επιχειρηματικής δραστηριότητας για το ίδιο χρονικό διάστημα
γ) αποκλεισμός από δημόσιες παροχές, επιχορηγήσεις, ενισχύσεις, επιδοτήσεις ή αναθέσεις έργων και υπηρεσιών, προμήθειες, διαφημίσεις και διαγωνισμούς του δημοσίου ή των νομικών προσώπων του δημόσιου τομέα για το ίδιο χρονικό διάστημα. Η διοικητική κύρωση του στοιχείου α επιβάλλεται πάντοτε, ανεξαρτήτως της επιβολής άλλων κυρώσεων. Σε περίπτωση υποτροπής του νομικού προσώπου ή της ενώσεως προσώπων οι κυρώσεις των στοιχείων β και γ μπορεί να έχουν οριστικό χαρακτήρα».
Back To Top