Πέμπτη, 6 Ιουνίου 2013

ΕΚΤΑΚΤΟ: ΟΡΘΟΔΟΞΟΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ, ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΑΙ ΜΗ,"Ο ΕΧΘΡΟΣ ΠΡΟ ΤΩΝ ΠΥΛΩΝ"

  EMERGENCY MESSAGE: 

 ORTHODOX CHRISTIANS, GREEKS AND NOT......
 ......"ΤΗΕ ΕΝΕΜΥ  AT THE GATES”
                            

AΔΕΛΦΙΑ, Η ΜΑΧΗ ΑΡΧΙΣΕ.Ο ΣΤΟΧΟΣ ΕΙΜΑΣΤΕ ΕΜΕΙΣ !!!

BROTHERS , THE BATTLE HAS JUST BEGAN.WE ARE THE TARGET !!!

 

 

 


ΒΑΣΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΑΣ:   
ΑΔΙΑΛΛΕΙΠΤΗ ΠΡΟΣΕΥΧΗ….

BASIC RULE:                 
NON STOP PRAY….

                                          
                                              ΤΟ ΠΟΝΤΙΚΑΚΙ ΚΑΙ ΤΑ ΟΚΤΩ ΒΗΜΑΤΑ!!!!

                                              THE LITTLE MOUSE AND THE EIGHT STEPS.1ο Βήμα: Το ποντικάκι πεινάει.       
1st STEP: The little mouse is hungry.
2ο Bήμα: Το  ποντικάκι βγαίνει για τροφή.
2nd STEP:The little mouse comes out for food.
3ο Βήμα: Το ποντικάκι μπαίνει στο σπίτι!
3rdSTEP:The little mouse gets in the house.

4ο Βήμα: Το ποντικάκι βρίσκει το δηλητήριο ! {δεν το τρώει}
4thSTEP: The little mouse finds the poison {But it doesn’t eat it}

5ο Βήμα: Το ποντικάκι βλέπει το τυρί.
5thSTEP: Τhe little mouse sees the cheese.

6ο Βήμα: Το ποντικάκι πλησιάζει και μυρίζει το τυρί.
6th STEP: The little mouse gets near and smells the cheese.

7ο Βήμα:  Το ποντικάκι αγγίζει το τυρί.
7th STEP: The little mouse  touch’s the cheese.

8ο Βήμα: Το ποντικάκι τρώει το τυρί και η παγίδα τρώει το ποντικάκι.
8th STEP:The little mouse eats the cheese and the trap “eats” the little mouse.Υ.Γ.1:  "ἀρχομένων δὲ τούτων γίνεσθαι ἀνακύψατε καὶ ἐπάρατε τὰς κεφαλὰς ὑμῶν, διότι ἐγγίζει ἡ ἀπολύτρωσις ὑμῶν".

ΜΤΦΡ: "Όταν δε αυτά αρχίσουν να γίνονται, πάρτε θάρρος και σηκώστε τα κεφάλια σας, γιατί πλησιάζει η απολύτρωση σας."
(Λουκά: Κεφ. 21 στ.28 )

P.S.1: {When these things begin to take place, stand up and lift up your heads, because your redemption is drawing near.”}
(Loukas: chapter 21:28)Υ.Γ 2:     FACEBOOK-TWITTER-BLOGS-SITES… ΤΡΩΝΕ ΑΚΥΡΟ
P.S.2:     FACEBOOK¬-TWITTER-BLOGS-SITES… WILL BE BLOCKEDBack To Top