Κυριακή, 2 Ιουνίου 2013

ΓΙΑΤΙ ΑΔΕΛΦΙΑ ?

Το βάπτισμα που λάβαμε είναι κοινό,
η τράπεζα που μετέχουμε είναι πάλι κοινή,
ο Πατέρας όλων μας είναι ένας.
Γιατί λοιπόν εμείς είμαστε διαιρημένοι, αφού τόσα πολλά μας ενώνουν ?
Γιατί είμαστε διασπασμένοι ?


Back To Top