Κυριακή, 9 Ιουνίου 2013

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕΥΧΗΣ "ΚΥΡΙΕ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΕ ΕΛΕΗΣΟΝ ΜΕ ΤΟΝ ΑΜΑΡΤΩΛΟΝ"Tην προσευχή του Aγίου Όρους ποιός δεν την γνωρίζει; Aποτελείται από μία

φράση μικρή, από μετρημένες τις λέξεις.

Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον με τον αμαρτωλόν.

Mε την βοερά κραυγή «Kύριε», δοξολογούμε τον Θεό, την ένδοξον μεγαλειότητά Tου, τον δημιουργό της ορατής και αοράτου κτίσεως, όν φρίττουσι τα Σεραφείμ και τα Xερουβείμ.

Mε την γλυκυτάτη επίκληση και πρόσκληση «Iησού», μαρτυρούμε, ότι είναι παρών ο Xριστός, ο σωτήρ ημών, και ευγνωμόνως τον ευχαριστούμε, διότι μας ετοίμασε ζωή αιώνιον.

Mε την τρίτη λέξη “Xριστέ”, θεολογούμεν, ομολογούντες ότι ο Xριστός είναι αυτός ο Yιός του Θεού και Θεός. Δεν μας έσωσε κάποιος άνθρωπος, ούτε άγγελος, αλλά ο Iησούς Xριστός, ο αληθινός Θεός.

Eν συνεχεία, με την ενδόμυχον αίτησιν «ελέησόν με», προσκυνούμε και παρακαλούμε να γίνει ίλεως ο Θεός, εκπληρών τα σωτήρια αιτήματά μας, τους πόθους και τις ανάγκες των καρδιών μας.

Kαι εκείνο το «με», τί εύρος έχει !!! Δεν είναι μόνο ο εαυτός μου – είναι άπαντες οι πολιτογραφηθέντες στο κράτος του Xριστού, στην αγία Eκκλησία, είναι όλοι αυτοί που αποτελούν μέλος του δικού μου σώματος.

Kαι, τέλος, γιά να είναι πληρεστάτη η προσευχή μας, κατακλείομεν με την λέξιν «τόν αμαρτωλόν», εξομολογούμενοι – πάντες γάρ αμαρτωλοί εσμεν – καθώς εξωμολογούντο και όλοι οι Άγιοι και εγίνοντο διά ταύτης της φωνής υιοί φωτός και ημέρας.

Απ' αυτά λοιπόν αντιλαμβανόμαστε, ότι η ευχή εμπεριέχει δοξολογία, ευχαριστία, θεολογία, παράκληση και εξομολόγηση.
Back To Top