Σάββατο, 23 Νοεμβρίου 2013

AYTA ΤΑ ΙΕΡΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΑΠΑΛΕΙΦΘΟΥΝ ( ; ) ΛΟΓΩ ΤΟΥ...ΑΝΤΙΡΑΤΣΙΣΤΙΚΟΥ ΝΟΜΟΥ ;;;

Παραθέτουμε τα μεγαλυνάρια της Μεγάλης Εβδομάδος που θα μπορούσαν να απαλειφθούν εξαιτίας του «αντιρατσιστικού» νόμου με την αιτιολογία ότι προσβάλλουν του σταυρωτές του Κυρίου μας. Μερικά απο τα κείμενα που θα μπορούσαν να…λογοκριθούν είναι τα εξής:

«Ως πικράς εκ κρήνης της Ιούδα φυλής οι απόγονοι εν λάκκω κατέθεντο τον τροφέα μανναδότην Ιησούν».


«Αλαζών Ισραήλ, μιαιφόνε λαέ, τι παθών τον Βαρραβάν ηλευθέρωσας, τον Σωτήρα δε παρέδωκας σταυρώ».

«Φθονουργέ, φονουργέ και αλάστορ λαέ, καν σινδόνας και αυτό σουδάριον αισχύνθητι αναστάντος του Χριστού».

«Αραβιανόν, σκολιώτατον γένος Εβραίων, έγνως την ανέγερσιν του ναού. Δια τι κατέκρινας τον Χριστόν;».

«Καν τους εκ νεκρών επαισχύνθητε, ω Ιουδαίοι, ους ο ζωοδότης ανέστησεν, ον υμείς εκτείνατε φθονερώς».

«Κατά τον Σολομώντα βόθρος βαθύς το στόμα Εβραίων παρανόμων».

«Εβραίων παρανόμων εν σκολιαίς πορείαις τρίβολοι και παγίδες».

«Συναπολούνται πάντες οι σταυρωταί σου, Λόγε, Υιέ Θεού παντάναξ».

«Διαφθοράς εις φρέαρ συναπολούνται πάντες οι άνδρες των αιμάτων».

ΦΥΣΙΚΑ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΔΕΚΑΔΕΣ ΚΕΙΜΕΝΑ ΠΑΡΟΜΟΙΑ ΠΟΥ ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΑΝ ΝΑ ΔΟΘΟΥΝ ΩΣ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ.

ΝΑ ΣΗΜΕΙΩΣΟΥΜΕ ΟΤΙ Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΕΧΕΙ ΠΑΡΕΙ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΖΗΤΗΜΑ.
Back To Top