Πέμπτη, 19 Δεκεμβρίου 2013

ΤΙΜΑΜΕ ΤΟΝ ΑΓΙΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΚΑΙ ΟΧΙ ΤΟΝ "SANTA CLAUS"

Ο Άγιος Βασίλειος ὁ Μέγας, γεννήθηκε γύρω στὸ 330 μ.Χ. στη Νεοκαισάρεια του Πόντου. Από νεαρής ηλικίας σπούδασε στα σημαντικότερα επιστημονικά πνευματικά κέντρα της εποχής του. Καταρτήστηκε σε επιστήμες όπως φιλοσοφία, ρητορική, γραμματική, αστρονομία, ιατρική. Οι αρετὲς του τον ανεβίβασαν μέχρι τον αρχιερατικὸ θρόνο της επισκοπής της Καισαρείας. Πρωτοστάτησε στους αγώνες κατά του Αρειανισμού. Ίδρυσε την περίφημη «Βασιλειάδα», συγκρότημα ευαγών ιδρυμάτων, πτωχοκομείο, ορφανοτροφείο, γηροκομείο, ξενοδοχείο, νοσοκομείο κ.α.. Ἡ φιλανθρωπικὴ του δράση ήταν ίσως πρωτοπόρος για την εποχή. Εκοιμήθη τὸ 357 μ.Χ. καὶ εθρηνήθη από χριστιανούς, εθνικοὺς καὶ ιουδαίους.
Πως να φανταστούμε αυτή την σεβάσμια, πνευματικὴ και ασκητική μορφή της Ορθοδόξου Εκκλησίας, σαν ένα παχύσαρκο κατεργάρη; Σαν έναν γέρο Ούννο ενδεδυμένο στα χρώματα της CocaCola, ο οποίος σκαρφαλώνει σαν τον κλέφτη στους εξώστες μας πάνω σε κλίμακες από λαμπάκια; Ὁ Σάντα Κλάους είναι ένα στοιχείο της ευρωπαϊκής λαογραφίας. Συμβολίζει την επάρκεια των αγαθών, σύμβολο της δυτικής ευδαιμονίας, που μόνο σε άγιο ασκητή δὲν παραπέμπει. Μία ακαλαίσθητη σουρωμένη παχύδερμη μορφή της βαρβαρικής αφθονίας, έλλειψης μέτρου καὶ ἐγκράτειας.

Αυτοὶ που έχουν συμφέρον από την καθιέρωση τέτοιων συμβόλων προσβλέπουν σε δύο κυρίως πράγματα. Στο οικονομικό κέρδος και στην αποχριστιανοποίηση των εορτών μας. Λίγο-πολὺ γνωρίζουμε ποιοι εἶναι αυτοί και ποια είναι η θρησκεία τους.

Ο Σάντα Κλάους δὲν είναι Άγιος Βασίλης. Δεν έχει καμμία σχέση με την πίστη μας.


Πηγή: hellas-orthodoxy.gr
Back To Top