Πέμπτη, 29 Αυγούστου 2013

ΟΣΟΙ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΛΙΓΑ ΑΓΓΛΙΚΑ,ΘΑ ΚΑΤΑΛΑΒΕΤΕ !!! (VIDEO)

ΑΠΟ ΤΟ ABC NEWS
TI ΘΕΛΕΙ ΝΑ ΜΑΣ ΠΕΙ Ο ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΟΣ;;;

ΠΡΟΣΕΞΤΕ ΚΑΛΑ ΤΗΝ ΓΕΙΤΟΝΙΑ ΚΑΙ ΤΑ ΣΗΜΕΙΑ ΠΟΥ ΠΛΕΟΥΝ ΟΙ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΙ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΕΣ...........

Ο ΑΓΙΟΣ ΚΟΣΜΑΣ Ο ΑΙΤΩΛΟΣ ΕΙΝΑΙ ΕΔΩ !!!

                                     ΕΡΕΥΝΑΤΕ - ΕΡΕΥΝΑΤΕ-ΕΡΕΥΝΑΤΕ !!!

Ο ΑΓΙΟΣ ΚΟΣΜΑΣ Ο ΑΙΤΩΛΟΣ ΜΑΣ ΤΑ ΕΙΠΕ ΚΑΙ ΜΕΙΣ ΑΣΧΟΛΟΥΜΑΣΤΕ ΜΕ............"Θοῦ, Κύριε, φυλακὴν τῷ στόματί μου......" !!!

- "Θα σας ρίξουν παρά(χρήμα) πολύ·(δάνεια;)!!! θα σας ζητήσουν να τον πάρουν πίσω, αλλά δεν θα μπορέσουν".
 
- "Θα σας επιβάλουν μεγάλο και δυσβάστακτο φόρο, αλλά δεν θα προφθάσουν".(δεν προλαβαίνουμε;)

- "Θα βάλουν φόρο στις κότες και στα παράθυρα".(δεν εγινε;)


- "Όταν ακούσετε ότι ο πόλεμος πιάστηκε από κάτω, τότε...... κοντά θα είναι" !!!  
( ΣΥΡΙΑ ;) 

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ: ΥΠΟΥΛΑ ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΣΕ ΙΕΡΕΙΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΣΤΟ FACEBOOK !!! (ΦΩΤΟ)

ΕΠΙΤΗΔΕΙΟΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ ΣΤΟ FACEBOOK ΚΑΙ ΣΤΕΛΝΟΥΝ ΣΕ ΙΕΡΕΙΣ (και οχι μόνο) , ΠΕΡΙΕΡΓΑ ΜΗΝΥΜΑΤΑ, ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΟΠΩΣ ΦΑΙΝΕΤΑΙ ΑΠ΄ ΤΟ ΓΕΛΟΙΟ ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟ,ΤΟ GOOGLE TRANSLATOR (μεταφραστής της google).

ΖΗΤΟΥΝ ΜΑΛΙΣΤΑ Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΝΑ ΜΗΝ ΣΤΕΛΝΕΤΑΙ ΜΕΣΩ FACEBOOK, ΑΛΛΑ ΣΕ EMAIL.

ΔΩΣΤΕ ΣΗΜΑΣΙΑ ΣΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟ ΤΟΥ EMAIL ΠΟΥ ΔΕΙΝΟΥΝ ΓΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ.


Ὁ μαρτυρικός θάνατος τοῦ ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Προδρόμου (29 Αυγούστου)

ΑΠΟΚΕΦΑΛΙΣΤΗΚΕ ΓΙΑ ΕΝΑ........."ΚΑΠΡΙΤΣΙΟ" !!!
Ἕνα ἀπό τά αἰσχρά ἐγκλήματα πού στιγματίζουν τήν ἱστορία τοῦ κόσμου μας εἶναι ἡ ἀποτομή τῆς τιμίας κεφαλῆς τοῦ Προφήτου Προδρόμου καί Βαπτιστοῦ ᾿Ιωάννου (29 Αὐγούστου). Τόν ἄνθρωπο τόν ὁποῖο ὁ ἴδιος ὁ Κύριος χαρακτήρισε ὡς «μείζονα ἐν γεννητοῖς γυναικῶν» (Μθ 11,11 πρβλ. Λκ 7,28) τόν ἀποκεφάλισε τό καπρίτσιο μιᾶς διεφθαρμένης γυναίκας, πού κατόρθωσε νά ξεμυαλίσει ἕναν ἀσύνετο βασιλιά. Εἶναι ἀξιοσημείωτη ἡ λιτότητα μέ τήν ὁποία ἀποδίδουν τό γεγονός τά ἱερά Εὐαγγέλια (Μθ 14,3-12· Μρ 6,16-29· Λκ 3,19-20· 9,7-9), σέ ἀντίθεση πρός τόν τρόπο μέ τόν ὁποῖο τό προσεγγίζει ἡ ὑμνογραφία τῆς ᾿Εκκλησίας μας. ᾿Αξίζει νά παραθέσουμε ἕνα δεῖγμα· Πῶς ἀποδίδει ἡ ἐκκλησιαστική μας ποίηση τά ἱστορούμενα στό κατά Ματθαῖον Εὐαγγέλιο (14,3-4).
Ἡ ἐνέργεια τοῦ ῾Ηρώδη νά συζευχθεῖ τή γυναίκα τοῦ ἀδελφοῦ του Φιλίππου, ἐνῶ ἀκόμη ἐκεῖνος ζοῦσε, ἦταν παράνομη (πρβλ. Λε 18,16· 20,21). Μέ ἐκφραστικά ἐπίθετα καί ἀρνητικά φορτισμένες λέξεις οἱ ὑμνογράφοι διατυπώνουν πληθωρικά τόν ἀποτροπιασμό τους γι᾿ αὐτή τήν παρανομία. Τήν ὀνομάζουν γενικά «ἄνομον πρᾶξιν» ἤ «παρανομίαν» καί εἰδικότερα «συζυγίαν τήν ἄσεμνον» ἤ «παράνομον μῖξιν», τονίζοντας τήν ἠθική ἀπαξία καί τήν πνευματική ἐκτροπή μέ τίς ἐκφράσεις «παρανόμου μοιχείας τήν πρᾶξιν» καί «θεοστυγῆ μῖξιν».
Ἀλλά δέν ἀρκεῖται ἡ ὑμνογραφία μόνο στό χαρακτηρισμό τῆς πράξεως. Χαρακτηρίζει ἐπίσης -καί μάλιστα μέ σκληρούς χαρακτηρισμούς- τά πρόσωπα, πράγμα πού ἀποφεύγει ἡ εὐαγγελική διήγηση. ῾Ο ῾Ηρώδης, «ὁ τοῦ νόμου ταῖς ποιναῖς ὑπεύθυνος», συλλαμβάνεται «παρανομῶν» καί «πράττων ἀσέμνως τά ἀσελγῆ». Χαρακτηρίζεται ὡς «δεινός», «δείλαιος», «ἄνομος», «δυσσεβής», «ἀσελγής», «ἄφρων» ἀλλά καί «παράφρων», ὅπως σημειώνει τό Συναξάρι. «῎Εχθιστος», «ἄδικος», «ψεύδους ἔκγονος», «ἔκφρων οἴστρῳ» ἤ «μαινόμενος οἴστρῳ» πάσχει ἀπό «ψυχοβλαβῆ μέθην καί οἶστρον ἀκόλαστον». «Θελγόμενος ἀκολασίᾳ γυναικείᾳ» καί «κεντούμενος ἀσεβεῖ θηλυμανίᾳ ἀπέτεμε κεφαλήν προδρομικήν».
Ἡ ῾Ηρωδιάς χαρακτηρίζεται ἐπίσης μέ ἀντίστοιχα πρός τήν πράξη της ἐπίθετα· «μοιχαλίς», «ἀνοσιουργότροπος», «κακοδαίμων», «ὠμή λέαινα», πού γιά τήν ἐκπλήρωση τοῦ σατανικοῦ της σχεδίου χρησιμοποίησε καί τή θυγατέρα της «φονοτρόπῳ συμβουλῇ».
Μέ ἔντονη συναισθηματική φόρτιση οἱ ὑμνογράφοι, καθώς ἐκφράζουν τήν ὀργή καί τόν ἀποτροπιασμό τους γιά τά πρόσωπα τῶν ἐνόχων (῾Ηρώδη καί ῾Ηρωδιάδας), ἀφήνουν νά φανεῖ μέσα στίς συνθέσεις τους ὅλη ἡ ἐπιδοκιμασία καί ὁ θαυμασμός τους γιά τόν ᾿Ιωάννη. Στήν περίπτωση τῆς ἀντίθεσής του πρός τόν ῾Ηρώδη ὁ ᾿Ιωάννης εἶναι ὄχι μόνο γνώστης τοῦ νόμου, μέ τόν ὁποῖο ἔχει ἐκτραφεῖ, ἀλλά καί «νόμου σφραγίς». Γι᾿ αὐτό, ὅπως σημειώνει ὁ μοναχός ᾿Ιωάννης «προκινδυνεύει τῶν ἐντολῶν τοῦ νόμου». Αὐτό τό φρόνημα, τοῦ ὑπερασπιστοῦ τῶν ἐντολῶν τοῦ Θεοῦ, τοῦ δίνει τό δικαίωμα νά ἐλέγχει «παρρησίᾳ ἀμέμπτῳ».
Μέ πολλούς καί ποικίλους τρόπους οἱ ὑμνογράφοι ἐξυμνοῦν τήν παρρησία καί τό θάρρος τοῦ ᾿Ιωάννη, νά στηλιτεύσει μέ δύναμη τήν παρανομία τοῦ ῾Ηρώδη «οὐκ ἔξεστι λέγων μοιχεύειν τοῦ ἀδελφοῦ σου Φιλίππου τήν γυναῖκα». Μάλιστα, κατά τό δεύτερο τροπάριο τῆς στ´ ὠδῆς τοῦ πρώτου κανόνα στή μνήμη τῆς ἀποτομῆς τῆς τιμίας κεφαλῆς τοῦ Προδρόμου, ὁ ἔλεγχος τοῦ παρανόμου βασιλιᾶ συνεχίζεται καί «μετά τό τέλος», μετά τό θάνατο, τοῦ προφήτη. ῾Ο «τῆς παρανομίας κατήγορος» ἐξακολουθεῖ νά διασύρει, καί θά διαπομπεύει τούς ὑπευθύνους στούς αἰῶνες. Καί πρό τῆς ἐκτομῆς καί μετά ἀπ᾿ αὐτήν ἐλέγχει καί καταισχύνει «τῆς ἁμαρτίας τήν φάλαγγα». Καί μέ τόν ἔλεγχο αὐτό «τρανώνει τόν νόμον τοῦ Θεοῦ», δηλαδή κάνει μία πιστή μετάφραση, ἑρμηνεία καί ἀνάπτυξη τοῦ νόμου τοῦ Θεοῦ γιά ὅλους.Σοφία Καρακασίδου
Διδάκτωρ Θεολογίας ΠΗΓΗ: imverias.blogspot.gr
Back To Top