Παρασκευή, 11 Απριλίου 2014

ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟ ΕΚΤΡΩΜΑ

Τό Εὐρωπαϊκό Κοινοβούλιο τάχθηκε ὑπέρ τῆς ἀλλαγῆς τοῦ ὑφισταμένου οἰκογενειακοῦ δικαίου.
 

Ἡ λέξη ντροπή εἶναι ἐλάχιστη ἔνδειξη τῆς ὀργῆς καί τῆς ἀγανάκτησης γιά τούς Ἕλληνες εὐρωβουλευτές ὅλων ἀνεξαιρέτως τῶν κομμάτων μπροστά στό ἔγκλημα πού ἔκαναν
την 4η Φεβρουαρίου 2014. Γιατί στή νομιμοποίηση ἑνός ἐγκλήματος ἀναφέρεται τό περιεχόμενο τῆς περιβόητης ἔκθεσης τῆς Αὐστριακῆς εὐρωβουλευτίνας Οὔρλικ Λούνατσεκ, ἡ ὁποία ἡ δυστυχής εἶναι καί ἀντιπρόεδρος τῆς διακοινουβουλευτικῆς ὁμάδας τῶν ἀνωμάλων στό Εὐρωκοινοβούλιο καθώς καί εἰσηγήτρια στήν Ἐπιτροπή Πολιτικῶν Ἐλευθεριῶν, Δικαιοσύνης καί Ἐσωτερικῶν Ὑποθέσεων!
Τό ψήφισμα ἔχει τόν τίτλο «Χάρτης πορείας τῆς ΕΕ κατά τῆς ὁμοφοβίας καί τῶν διακρίσεων λόγω σεξουαλικοῦ προσανατολισμοῦ καί ταυτότητας φύλου».
Καί τό ἐκπληκτικό εἶναι ὅτι οὔτε ἕνας Ἕλληνας δέν βρέθηκε νά καταψηφίσει αὐτό τό κατάπτυστο κείμενο! Σᾶς τά γράφω τώρα πού μπορῶ, καλοί μου χριστιανοί, γιατί σέ λίγους μῆνες -ἄντε τό πολύ σέ ἕνα -δύο χρόνια- ὅποιος θίγει τήν ἀνωμαλία σέ οἱανδήποτε εὐρωπαϊκή χώρα θά σύρεται σιδηροδέσμιος στίς φυλακές, ἀφοῦ οἱ γνωστοί -ἄγνωστοι σύγχρονοι ἐκφραστές τοῦ μυστηρίου τῆς ἀνομίας προωθοῦν νόμο δῆθεν ἀντιρατσιστικό, πού στήν οὐσία ὅμως θά φιμώνει τήν ἐλευθερία τῆς ἔκφρασης καί τοῦ λόγου.
Δυστυχῶς, αὐτή τήν κατάπτυστη ἔκθεση, αὐτό τό ἀντιχριστιανικό ἔκτρωμα τό ὑπερψήφισαν 13 ἀπό τούς 22 Ἕλληνες Εὐρωβουλευτές ἐνῶ τέσσερις ψήφισαν λευκό καί πέντε ἀπουσίαζαν. 


Σέ λίγους μῆνες καλοί μου Χριστιανοί θά κληθοῦμε καί πάλι νά ἐπιλέξουμε νέους ἐκπροσώπους γιά τό Εὐρωκοινοβούλιο. Καλό λοιπόν εἶναι νά προσέξουμε καλά καί νά κάνουμε, ὅπως λέγει ὁ Μητροπολίτης Γόρτυνος καί Μεγαλουπόλεως Ἱερεμίας τόν σταυρό μας πρίν τήν κάλπη, ἔτσι ὥστε νά ἀποφύγουμε νά στείλουμε νά μᾶς ἐκπροσωποῦν μασόνοι, ἄθεοι, παγανιστές -δωδεκαθεϊστές καί κάθε λογῆς ἀντίχριστοι, ὅπως ὀνομάζει ὁ Ἀπόστολος Παῦλος αὐτούς πού δέν ἀναγνωρίζουν τόν Ἰησοῦ Χριστό ὡς Υἱό τοῦ Θεοῦ καί Σωτῆρα τοῦ κόσμου.


"Ἄραγε ποῦ εἶναι ἡ Ἱεραρχία τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος; Ἄραγε ποιοί εἶναι αὐτοί πού κατάντησαν ἔτσι τίς ἀξίες τῆς Εὐρώπης καί γιατί;
Ἄραγε ὁ λαός βλέπει ποῦ κατάντησαν τήν Ἑλληνοχριστιανική παράδοσή του;
Ἀλλά μήπως ἀμφισβητεῖται εὐθέως τό Ἑλληνικό Σύνταγμα πού ἔχει ὡς προοίμιο τό ὄνομα τῆς Ἁγίας Τριάδος; 

Ἄραγε πῶς γίνεται νά ἀμφισβητοῦνται οἱ Ἱεροί Κανόνες πού κατοχυρώνονται στό ἄρθρο 3 τοῦ Ἑλληνικοῦ Συντάγματος;...
Αἰσθάνομαι ἀπέραντη ντροπή γιά τούς πολιτικούς πού ψήφισαν θετικά καί ἐπιχειροῦν νά μετατρέψουν τήν ἀνωμαλία σέ ὁμαλότητα, σπέρνοντας μηνύματα διάλυσης τῆς οἰκογένειας καί τῶν χριστιανικῶν παραδόσεων τῶν εὐρωπαϊκῶν θεμελίων. Ως ἀντιπρόσωποι τοῦ Λαοῦ ψηφίζουν καί προδιαγράφουν τό μαῦρο μέλλον μίας κοινωνίας δίχως Θεό, δίχως ἀξίες, δίχως ἀνθρωπισμό. Ἐμεῖς θά τούς ἀφήσουμε;!"  (Νίκος Νικολόπουλος)


ΠΗΓΗ orthodoxia.gr
Back To Top