Παρασκευή, 18 Απριλίου 2014

ΣΟΚ: ΣΥΓΝΩΜΗ ΠΟΥ ΘΑ ΣΑΣ ΚΟΛΑΣΟΥΜΕ ΑΛΛΑ....ΔΕΝ ΤΟ ΑΝΤΕΧΟΥΜΕ!!!!

Επιτίθενται στην πίστη του Θεού και χλευάζουν τα χριστιανικά ιερά!!! Οι σκοταδιστές χτυπούν με λύσσα γι άλλη μια φορά..δεν έχουν επίγνωση της υπάρξεως του Θεού, επιχειρούν να κλονίσουν την ακεραιότητα της πίστεως μας!!! Η προσβολή του συμβόλου της πίστεως μας απο έναν παγκόσμιο οργανισμό δείχνει ότι όλοι ανεξαιρέτως είναι μαριονέτες της νέας παγκόσμιας τάξης που μέσα στους σκοπούς της είναι η γελοιοποίηση των χριστιανικών συμβόλων και τέλος η εξαφάνιση κάθε χριστιανικού στοιχείου από τον πλανήτη γη!!!!  
Ορίστε η απαξίωση του "Πιστεύω" ως επίσημο μήνυμα της παγκόσμιας ημέρας χορού στις 29 Απριλίου 2014....

Πιστεύω εις έναν χορόν

πατέρα, πανδαμάτορα,

εκφραστήν ουρανού και γης,

ορατών τε πάντων και αοράτων.

Φως εκ του σώματος

χορόν αληθινόν εκ ψυχών αληθινών,

γεννηθέντα, ου ποιηθέντα,

πανταχού παρόντα,

δι ου τα πάντα μετουσιώνονται.

Τον δι ημάς τους ανθρώπους

και διά την ημετέραν σωτηρίαν

κατελθόντα εξ ουρανών

προ πάντων των αιώνων

και σαρκωθέντα εκ σωμάτων θνητών

και πνεύματος αιωνίου,

και ενανθρωπίζοντα.

Σταυρωθέντα επί εμπορευματικής κοινωνίας

και παθόντα και ταφέντα

και αναστάντα εις μέρη απρόσιτα

όπου ουκ υπάρχει η γραφή.

Και πάλιν ερχόμενον μετά δόξης

ζωογονήσαι ζώντας και νεκρούς.

Ου της βασιλείας ουκ έσται τέλος.

Χορόν άγιον, κύριον, ζωοποιόν,

εξ αυτοδυνάμων κοινοτήτων εκπορευόμενον,

λαλούντα διά του σώματος των ανθρώπων,

αντί των προφητών.

Ομολογώ ότι αποτελεί βάπτισμα

εις λήθην βασάνων και αμαρτιών,

εις ανάστασιν απονεκρωμένων μελών

και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.


Περισσότερα ΕΔΩ...
Back To Top