Τετάρτη, 28 Μαΐου 2014

ΟΣΟΙ ΕΙΝΑΙ ΚΟΝΤΑ ΣΤΟΝ ΧΡΙΣΤΟ ΔΕΝ ΘΑ "ΠΟΝΕΣΟΥΝ" ΑΠ' ΟΣΑ ΘΑ ΣΥΜΒΟΥΝ

Τά τύμπανα του πολέμου κτυπούν στή γειτονιά μας καί ουσιαστικά μας προειδοποιούν ότι ἡ φωτιά πού ήδη έχει επεκταθεί από τή Συρία, στήν Ουκρανία καί η απειλή ενός Γ’ Παγκοσμίου Πολέμου είναι πλέον ορατή. Ὡστόσο, οι περισσότεροι από εμάς αντιμετωπίζουμε τήν όλη κατάσταση μέ αδιαφορία, τήν εκλαμβάνουμε σάν μία απλή είδηση καί επιλέγουμε τήν ουδετερότητα του παρατηρητή μια καί η φωτιά δέν έχει αγγίξει ακόμη τό... δικό μας σπίτι. Καί οι λίγες σπίθες πού έχουν πέσει δέν μας τρομάζουν. Λιγοστοί είναι αυτοί που επιχειρούν να κατανοήσουν τι  πρόκειται να συμβεί και να θωρακιστούν.
Όσο περνάει ο καιρός θά αυξάνονται τά χτυπήματα κατά της Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας καί θά γενικεύεται ο διωγμός των χριστιανών. Καί τό στοιχείο ακριβώς αυτό καθορίζει επακριβώς τό πώς πορευόμαστε εν μέσω των γεγονότων πού μας περιγράφει εδώ καί τρεις σχεδόν αιώνες μέ ακρίβεια ο Ἅγιος Κοσμάς ὁ Αἰτωλός.
Στόχος των ανόμων αποτελεί η Ἀλήθεια, τό Φως καί η Ζωή, δηλαδή ο Χριστός μας. Καί γι’ αυτό καθημερινά θά διαπιστώνονται πώς μέ διάφορους τρόπους θά επιχειρείται νά φιμωθούν οι χριστιανοί, νά επιβληθούν νέα ήθη στό χριστεπώνυμο πλήρωμα, νά καταργηθούν οι χριστιανικές αξίες καί τά χριστιανικά ἰδεώδη, πού υιοθέτησε η ελληνική κοινωνία μέσα από τήν προσήλωσή της στίς ευαγγελικές αρχές, νά χτυπηθούν όλοι αυτοί πού ενστερνίζονται τίς αλήθειες της ορθόδοξης πίστης καί τίς καθορίζουν ως τά θεμέλια μιας νέας πορείας. Τώρα επιχειρείται μία γενική αποψίλωση του ευαγγελικού λόγου από τόν Ἀντίδικο καί τά όργανά του, έτσι ώστε η ελληνική κοινωνία νά μείνει παντελώς αθωράκιστη καί χωρίς Χριστό στά επερχόμενα γεγονότα. Πρόκειται στήν ουσία γιά μία συνειδητή αποστασία, πού ουσιαστικά μας αφήνει γυμνούς έναντι αυτών πού έρχονται καί ήδη βρίσκονται προ των πυλών μας.
Ἡ συνειδητή απομάκρυνση άλλωστε από τό νόμο του Θεού προκαλεί μεταξύ των άλλων δεινών καί έντονο φόβο, αφού ο άνθρωπος καί τό περιβάλλον αυτού μένουν παντελώς αθωράκιστοι. Στήν ουσία ο φόβος προκαλείται από τήν συνειδητή εγκατάλειψη του φωτός καί τήν προσέγγιση του ανθρώπου μέ τό σκοτάδι, από τή μετάβαση εκ της ζωής στό θάνατο καί εκ της αληθείας στό ψεύδος. Γι’ αυτό ὁ Ἰησούς Χριστός τόνισε μέ έμφαση στούς μαθητές του κατά τή διάρκεια του Μυστικού Δείπνου «Ἐγώ εἰμί τό Φῶς, ἡ Ἀλήθεια καί ἡ Ζωή» (Ἰωάν. 14,6)!
Ἀρκεί λοιπόν μία απλή ανάγνωση των προφητειών του Ἁγίου Κοσμά του Αιτωλού γιά νά κατανοήσει κάποιος τό τί συμβαίνει στήν ευρύτερη γειτονιά μας. Πρόκειται γιά ραγδαίες στήν κυριολεξία εξελίξεις πού θά συμβάλουν ώστε νά ξεχωρίσει η ήρα από τό σιτάρι, όπως ορθά έλεγε ὁ Ἅγιος γέροντας Παϊσιος. Θά αιφνιδιαστούν μάλιστα πολύ περισσότερο από εμάς, όλοι αυτοί οι εκφραστές του μυστηρίου της ανομίας. Καί θά αιφνιδιαστούν γιατί είχαν τήν ψευδαίσθηση, οἱ δυστυχείς ότι δύνανται νά λειτουργήσουν ως θεοί, εκδιώκοντας τόν Θεό, από τόν Ἀμπελώνα Του κατά τό παράδειγμα των κακών γεωργών της γνωστής παραβολής του Κυρίου μας. Ἄγγελοι εξ ουρανού παιανίζουν τίς θαυμαστές αλλαγές πού θά προκύψουν, όχι μόνο στή γειτονιά μας αλλά καί γιά τή λεγόμενη Δύση, πού εμμένει στήν πλειονότητά της νά απορρίπτει, νά χλευάζει, νά βλασφημεί τό Θεό καί νά πολεμά λυσσωδώς, τήν Ἁγία μας Ὀρθοδοξία.
Τώρα πού βάλλεται πανταχόθεν η Ὀρθοδοξία μας απαιτείται γενική επιστράτευση των χριστιανών έναντι του θηρίου της Ἀποκάλυψης πού συνεχώς βρυχάται απειλώντας νά καταβροχθίσει όσο περισσότερους χριστιανούς μπορεί. Ἀλλά ήδη τό θηρίο αὐτό, όπως διαπιστώθηκε στή Συρία αλλά καί τώρα στήν Ουκρανία δυσκολεύεται νά εφαρμόσει τά βδελυρά σχέδιά του. Κι αυτό γιατί απέναντί του στέκουν στρατιές μαρτύρων καί φουσάτα αναρίθμητων αγίων πού σύντομα θά τό κατατροπώσουν, κατά τό παράδειγμα του Ἁγίου Γεωργίου πού εξολόθρευσε τόν μοχθηρό δράκοντα. Γιατί περί μοχθηρού καί αιμοβόρου δράκοντος πρόκειται καί σήμερα, πού απειλεί νά καταβροχθίσει μέ σύγχρονα μέσα εκατομμύρια ανθρώπους θυσιάζοντάς τους στό βωμό του Ἀντιδίκου. Μή μείνουμε λοιπόν μέ δεμένα τά χέρια μας καί τήν πάθουμε σάν τίς μωρές παρθένες. Ἀκούστε τήν προτροπή των Ἁγίων Πατέρων μας, γρηγορείτε καί προσεύχεσθε ίνα μήν εισέλθετε εις πειρασμόν. Μή θορυβείστε από τίς διάφορες Κασσάνδρες καί από τούς εκπεσόντες διαφθαρμένους άρχοντες μας πού τό μόνο πού κάνουν είναι νά σκορπούν απλόχερα στόν ελληνικό λαό εκβιαστικά διλήμματα, θλίψη καί απελπισία.
Χριστιανοί ελάτε τάχιστα στή χαρά του Κυρίου μας. Θωρακίστε μέ τόν Αναστάντα Χριστό τίς ψυχές σας, τούς οικείους σας, τά σπίτια σας γιατί έρχονται, όπως αναφέρει ὁ Ἅγιος Κοσμάς ο Αιτωλός καί ήδη παιανίζουν οι άγγελοι θύελλες καί τυφώνες πού θά παρασύρουν τά πάντα μέ πρωτοφανή σφοδρότητα στό διάβα τους. Τάχιστα λοιπόν βάλτε θεμέλιο στή ζωή σας τόν Αναστάντα Χριστό. Μη καθυστερείτε άλλο... Κι όλα θά πάνε καλά!


πηγή orthodoxia.gr
Back To Top