Σάββατο, 21 Ιουνίου 2014

ΜΑΣ ΤΡΕΜΟΥΝ ΑΔΕΛΦΙΑ..ΘΑΡΡΟΣ!!!

Η δύναμη τῶν ἱστολογίων καὶ ἡ ἐπιρροὴ ποὺ ἀσκοῦν στὴν διαμόρφωση τῆς κοινῆς γνώμης εἶναι πολύ μεγάλη καὶ ἰσχυρη. Γιὰ ὅποιον παρακολουθεῖ τὶς ἐξελίξεις σὲ κάθε ἐπίπεδο εἶναι εὔκολο νὰ κατανοήσει ὅτι ἡ ἔκβαση κάθε ὑπόθεσης στηρίζεται στὸν προηγούμενο πόλεμο ἰδεῶν καὶ ἀπόψεων. Ἀπὸ τὴν ἐνεργὴ συμμετοχὴ τῶν ἱστολογίων σὲ αὐτὸν τὸν ἀδιάκοπο πόλεμο ἔχουν επιτευχθεί -δόξα τῷ Θεῷ- πολλά! Εἰδικά τά θρησκευτικὰ καὶ τά πατριωτικὰ ἱστολόγια ἔχουν παίξει καὶ θὰ κληθοῦν νὰ παίξουν
σημαίνονται ρόλο στὶς ἐξελίξεις τοῦ τόπου. Γι' αὐτὸ φύλακες γρηγορεῖτε....


πηγή orthodoxia-ellhnismos.gr

Back To Top