Δευτέρα, 7 Ιουλίου 2014

ΚΙΝΔΥΝΕΥΕΙ Η ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ


Ολόκληρη η Ευρώπη είναι ένα απέραντο πνευματικό νεκροταφείο. Καί τήν οσμή αυτού τού θανάτου μεταφέρουν στήν Ορθόδοξη Ελλάδα οι αγαπητικές σχέσεις, οι συναντήσεις μέ τούς εκπροσώπους αυτών τών αιρέσεων, πού τίς αναγνωρίζουμε πλέον ως «εκκλησίες» καί προκαλούν
σύγχυση καί αμφιβολία καί στό δικό μας ευλογημένο λαό καί τόν σπρώχνουμε πρός τήν απώλεια, αφού γκρεμίσαμε τά όρια τών Πατέρων καί είναι εύκολο νά διαβούν από τήν αλήθεια στήν αίρεση, από τήν ζωήν στό θάνατο.

Αιχμάλωτες τού Οικουμενισμού καί τού Παπισμού είναι όλες σχεδόν οι τοπικές Ορθόδοξες Εκκλησίες. Ο Οικουμενισμός, αυτή η παναίρεση πού εμφανίσθηκε καί ανδρώθηκε τόν 20οαιώνα, υιοθετήθηκε κατ' αρχήν από τό Οικουμενικό Πατριαρχείο. Τό επιχείρημα, «μήν ανησυχείτε, διπλωματικές κινήσεις κάνει τό Πατριαρχείο, γιά νά σωθεί», τό οποίο επαναλαμβάνουν καί σήμερα πολλοί, είναι παντελώς ανίσχυρο καί ανυπόστατο. Εν πρώτοις, γιατί οι επίσκοποι δέν είναι διπλωμάτες, αλλά ποιμένες.

Μπροστά, λοιπόν, στόν εμφανή αυτόν κίνδυνο, τί πρέπει νά κάνουμε;

Εν πρώτοις νά φροντίσουμε νά μή μιανθούμε κι εμείς από τίς αιρέσεις τού Παπισμού καί τού Οικουμενισμού. Νά μήν έχουμε καμία επικοινωνία μαζί τους, όπως συνιστούν η Αγία Γραφή καί οι Πατέρες. Επικοινωνία όχι συγκυριακή, βέβαια, αλλά ηθελημένη καί σχεδιασμένη... Γιά συμπροσευχή ούτε η παραμικρή σκέψη. Αυτό τηρούσαμε επί αιώνες...

Νά ενισχύσουμε καί νά συμπαρασταθούμε πρός τούς αγωνιστάς τής Ορθοδοξίας πού διώκονται, τιμωρούνται, συκοφαντούνται.
Νά αφυπνήσουμε, τό κοιμώμενο λόγω αγνοίας, ορθόδοξο ποίμνιο.


απόσπασμα ομιλίας π. Θεόδωρου Ζήση
Back To Top