Δευτέρα, 29 Σεπτεμβρίου 2014

ΟΙ ΚΑΙΡΟΙ ΕΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ...ΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΑΛΛΑΖΟΥΝ..!!!

Στις 27 Σεπτεμβρίου 1931 δολοφονήθηκε ο κυβερνήτης της Ελλάδας Ιωάννης Καποδίστριας, ο μέγιστος πολιτικός της νεότερης ιστορίας μας. Προηγουμένως είχε αρνηθεί να πάρει δάνειο για την πατρίδα, από την τράπεζα των Ρότσιλντ και το πλήρωσε με τη ζωή του. Ένα χρόνο μετά τη δολοφονία του η Ελλάδα πήρε δάνειο από τους Ρότσιλντ...

 

Σχετικά με την αμοιβή των πολιτικών ο Καποδίστριας έλεγε! “Όσοι ευρίσκονται εις δημόσια υπουργήματα δεν είναι δυνατόν να λαμβάνουν μισθούς αναλόγως με τον βαθμό του υψηλού υπουργήματός των και με τας εκδουλεύσεις των, αλλ’ ότι οι μισθοί ούτοι πρέπει να αναλογούν ακριβώς με τα χρηματικά μέσα τα οποία έχει η κυβέρνησις εις την εξουσίαν της.
Εφ’ όσον τα ιδιαίτερα εισοδήματά μου αρκούν δια να ζήσω, αρνούμαι να εγγίσω μέχρι και του οβολού τα δημόσια χρήματα, ενώ ευρισκόμεθα εις το μέσον ερειπίων και ανθρώπων βυθισμένω εις εσχάτην πενίαν».


Ισχύει κάτι τέτοιο σήμερα, που έχει γονατίσει οικονομικά η χώρα;

Όταν το 1815 ο Τσάρος του ανακοίνωσε την πρόθεσή του να τον διορίσει Υπουργό των Εξωτερικών, αφού αρχικά δεν δέχτηκε, απάντησε κατόπιν ο Καποδίστριας στον Τσάρο ως εξής:

«Μεγαλειότατε, εντίμως σας δηλώνω ότι οσάκις ευρεθώ προ του τραγικού διλήμματος να υποστηρίξω τα συμφέροντα της σκλαβωμένης πατρίδος μου ή τα συμφέροντα της αχανούς αυτοκρατορίας σας, δεν θα διστάσω ούτε στιγμή: Θα τεθώ με το μέρος της πατρίδος μου … Είμαι Έλλην και θα μείνω Έλλην για πάντα».

Μπορείτε να μου δείξετε, έστω κι έναν πολιτικό σαν τον Καποδίστρια, σήμερα;
Back To Top