Σάββατο, 20 Σεπτεμβρίου 2014

ΟΛΑ...ΓΚΑ-ΓΚΑ..!!!

Κυβέρνηση γκαγκά!.. Πολιτικοί καραγκαγκά!.. Λαός υπεργκαγκά!.. Να σου και η μασονική μαριονέτα Γκα-γκά επί σκηνής τυλιγμένη με την ελληνική σημαία....ανάποδα!!! Κι η γκαγκά νεολαία από κάτω να υποκλίνεται στο θέαμα και να ουρλιάζει από θαυμασμό..!!! Ελλάς το μεγαλείο σου...
image




image
Back To Top