Δευτέρα, 20 Οκτωβρίου 2014

ΑΤΟΠΗΜΑ ΜΕΓΑ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ, ΠΟΥ ΘΑ ΔΙΔΑΣΚΕΙ ΟΤΙ Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΘΕΟΣ

Ναὶ καλὰ διαβάζουμε, ἕνα τέτοιο ἀτόπημα ἀποφασίστηκε στὴ Θεολογικὴ Σχολὴ τῆς πόλης μας!

Πῶς νὰ μὴ θλιβόμαστε καὶ νὰ μὴν ἀγανακτοῦμε, ὅταν

λαμβάνονται ἀποφάσεις ποὺ καταδεικνύουν τὸ "ἄσοφο τῶν φιλοσόφων καὶ τὸ ἄλογο τῶν τεχνολόγων!"

Ἡ ἵδρυση τμήματος Ἰσλαμικῶν σπουδῶν στὴ Θεολογικὴ Σχολὴ τῆς Θεσσαλονίκης εἶναι παντελῶς ἀπαράδεκτη.

Στὴν ἁγιοτόκο Θεσσαλονίκη μας, τὴν πόλη τοῦ Ἁγίου Δημητρίου τοῦ Μυροβλήτου καὶ τοῦ Ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Παλαμᾶ, κύκλοι ἀντεθνικοί, ἀντιπατερικοὶ καὶ ἀντορθόδοξοι ἐπιχειροῦν μία παράλογη συνύπαρξη.

Ἕνας γέροντας σὲ μία πρόσφατη σύναξη εἶπε: «Στοὺς δύσκολους καιροὺς ποὺ διανύουμε ὑπάρχει μεγάλη πλάνη καὶ ὁ κίνδυνος νὰ παρασυρθοῦμε εἶναι μεγάλος, ἂν δὲν εἴμαστε ἐνημερωμένοι καὶ προσηλώμενοι στὸ Χριστό, στὸ Εὐαγγέλιό Του καὶ στὴν ὀρθόδοξη Παράδοσή μας».

Πόσο ἐπίκαιροι εἶναι οἱ λόγοι φαίνεται καὶ ἀπὸ τὸ παρακάτω ἄρθρο.

Μέγα ἀτόπημα χαρακτηρίζει ὁ θεολόγος Βασίλης Χαραλάμπους, στὸ ἄρθρο του γιὰ τὴ λειτουργία τμήματος Ἰσλαμικῶν Σπουδῶν στὴ Θεολογικὴ Σχολὴ τοῦ ΑΠΘ., ποὺ θὰ διδάσκει ὅτι ὁ Χριστὸς δὲν εἶναι Θεός.

Θὰ διδάσκεται μία δαιμονιώδης πλάνη ποὺ θὰ ἀποτελέσει μία ἀπὸ τὶς μελανότερες σελίδες τῆς ἱστορίας στὴ Θεολογικὴ Σχολὴ τῆς Θεσσαλονίκης, ποὺ θεωρεῖται διεθνῶς κέντρο Πατερίκων Σπουδῶν· δημιουργεῖται ὀξύμωρο σχῆμα καὶ μία παράλογη "συνύπαρξη".

Τὰ δύο τμήματα τῆς Σχολῆς νὰ κηρύττουν Χριστὸ καὶ τὸ τρίτο νὰ εἶναι Χριστομάχο.

Γιατί ὁ Χριστὸς ποὺ εἶναι τέλειος Θεὸς καὶ τέλειος ἄνθρωπος, γιὰ τὸ Ἰσλὰμ δὲν εἶναι Θεός.

Τὸ θεομάχο Ἰσλὰμ εἶναι διάδοχη καὶ χειρότερη πλάνη τῆς ἀρειανικῆς μάστιγας.

Ὁ ἅγιος Ἰωάννης ὁ Δαμασκηνὸς, αἵρεση χαρακτήρισε τὸ Ἰσλάμ.
Καὶ τὸ ὀξύμωρο συνεχίζεται:

Τὰ δύο τμήματα νὰ κηρύττουν ὅτι ὁ Χριστὸς σταυρώθηκε καὶ τὸ τρίτο τμῆμα νὰ διδάσκει ὅτι δὲν Τὸν σταύρωσαν.

Τὰ δύο τμήματα νὰ κηρύττουν ὅτι ὁ Χριστὸς ἀναστήθηκε καὶ τὸ τρίτο νὰ διδάσκει ὅτι δὲν ἀναστήθηκε.

Καὶ τέλος, τὰ δύο νὰ κηρύττουν Τριαδικὸ Θεὸ καὶ τὸ τρίτο νὰ διδάσκει "Πιστεύετε λοιπὸν στὸ Θεὸ καὶ στοὺς Ἀποστόλους του καὶ μὴ λέτε Τριάδα".

Αὐτὰ πρεσβεύει τὸ Κοράνι ἐν ὀλίγοις.
Ποιὸς μπορεῖ νὰ ἰσχυριστεῖ πὼς πιστεύουν στὸ Χριστό, στὸ Εὐαγγέλιο καὶ στὴν ὀρθόδοξη Παράδοση μας ὅποιοι λαμβάνουν τέτοιες ἀποφάσεις;

Μόνο ἀντίχριστες καὶ ἐκκλησιομάχες δυνάμεις μπορεῖ νὰ κινοῦνται ἔτσι.

Ἀποφράδα Παρασκευὴ ἡ μέρα τῆς ἀπόφασης, ἐκτροπὴ καὶ πτώση τῆς πλειοψηφίας τῶν καθηγητῶν ποὺ ψήφισαν.

Ὁ Θεὸς νὰ βάλει τὸ χέρι του νὰ μὴν ὑλοποιηθεῖ μία τέτοια ἀπόφαση.

Εἶναι ντροπὴ γιὰ τὴ Θεολογικὴ Σχολὴ τῆς Θεσσαλονίκης.

ΑΤΟΠΗΜΑ ΜΕΓΑ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ, ΠΟΥ ΘΑ ΔΙΔΑΣΚΕΙ ΟΤΙ Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΘΕΟΣ

Του θεολόγου, Β. Χαραλάμπους

Η λειτουργία Τμήματος Ισλαμικών σπουδών στα πλαίσια της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, είναι παντελώς απαράδεκτη. Κατάφεραν για επιστημονικούς δήθεν λόγους, όπως ισχυρίστηκαν, να διδάσκεται μια δαιμονιώδης πλάνη στα πλαίσια της Θεολογικής Σχολής. Λίγο έλειψε να μας πουν ότι έγινε μεγάλη χαρά στον ουρανό, για την «ιστορική» τους απόφαση. Κάποιοι αμφισβήτησαν το γεγονός ότι η απόφαση της πλειοψηφίας των καθηγητών της Θεολογικής Σχολής είναι ιστορική. Λησμόνησαν φαίνεται ότι η ιστορία έχει και χρυσές σελίδες αλλά και μελανές.
Δεν είναι παράλογη τούτη η συνύπαρξη; Το σχήμα οξύμωρο «Στα πλαίσια της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Τμήμα του Θεομάχου και Χριστομάχου Ισλάμ». Δεν είναι το Ισλάμ Θεομάχο; Δεν είναι το Ισλάμ Χριστομάχο; Τμήμα της Θεολογικής Σχολής θα βλασφημεί τον Χριστό. Τα δύο Τμήματα να κηρύττουν Χριστό και το τρίτο Τμήμα να είναι Χριστομάχο; Τα δύο Τμήματα της ίδιας Θεολογικής Σχολής, να διδάσκουν ότι ο Χριστός είναι τέλειος Θεός και τέλειος άνθρωπος και τρίτο να διδάσκει την πλάνη, ότι Χριστός δεν είναι Θεός. Είναι απαράδεκτη η λειτουργία Τμήματος Ισλαμικών σπουδών, στα πλαίσια της Θεολογικής Σχολής Θεσσαλονίκης.
Η μη παραδοχή της Θεότητας του Χριστού, που σαφώς τη διδάσκει και το χριστομάχο κοράνι, καταδεικνύει ότι το θεομάχο Ισλάμ, είναι διάδοχη και χειρότερη πλάνη της Αρειανικής μάνητας. Το χριστομάχο Ισλάμ, συνέχισε το βλάσφημο της μη παραδοχής της Θεότητας του Ιησού Χριστού, το οποίο είναι η κορωνίδα των πλανών της αρειανικής αίρεσης,. Ορθώς χαρακτηρίσθηκε από τον Άγιο Ιωάννη τον Δαμασκηνό, ο Ισλαμισμός ως αίρεση. «Ελέγχεται δε πανταχόθεν ο Άρειος άθεος, αρνούμενος τον Υιόν, και τοις ποιήμασιν αυτόν συναριθμών» λέγει ο Άγιος Αθανάσιος ο Μέγας (Κατά Αρειανών Α΄), για την άρνηση της Θεότητας του Χριστού. Το αυτό συμβαίνει και με την Ισλαμική μάνητα.
Τα δύο Τμήματα να κηρύττουν ότι ο Χριστός σταυρώθηκε «Σταυρωθέντα τε υπερ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθόντα και ταφέντα» (Σύμβολο της Πίστεως) και το τρίτο Τμήμα των Ισλαμικών σπουδών θα διδάσκει ότι τον Χριστό δεν τον σταύρωσαν. Ιδού τι λέγει το ανίερο Κοράνι, κεφ. Δ, στιχ. 157 «Κι ακόμη καυχήθηκαν : ‘’Φονεύσαμε τον Χριστόν Ιησού, το παιδί της Μαριάμ, τον Απόστολο του Θεού’’. Κι όμως δεν τον σκότωσαν κι ούτε τον σταύρωσαν, αλλ’ έτσι γίνηκε ώστε να φαίνεται σ’ αυτούς. Εκείνοι όμως που είχαν διαφορετική γνώμη (που διαφώνησαν) σ’ αυτό (το θέμα), είναι γεμάτοι αμφιβολίες, γιατί δεν γνωρίζουν (θετικά), αλλά μόνο εικασίες ακολουθούν, και μια βεβαιότητα ότι δεν τον σκότωσαν…» Τα δύο Τμήματα να κηρύττουν ότι ο Χριστός αναστήθηκε και το τρίτο Τμήμα να διδάσκει ότι ο Χριστός δεν αναστήθηκε;
Τα δύο Τμήματα να κηρύττουν τον Τριαδικό Θεό και το τρίτο Τμήμα να διδάσκει την κορανική πλάνη που ζοφωδώς λέγει ‘‘Πιστεύετε λοιπόν στο Θεό και στους Αποστόλους του και μη λέτε Τριάδα’’ Κοράνι, κεφ. Δ, στιχ. 171. Τα δύο Τμήματα να κηρύττουν να ότι «Παναγία Τριάδα προσκυνούμε» και το τρίτο Τμήμα να διδάσκει, «Πιστεύετε λοιπόν στο Θεό και στους Αποστόλους του και μη λέτε ‘’Τριάδα’’. Παραιτηθείτε, θα είναι το καλύτερο για σας» Κοράνι (κεφ. Δ, στιχ. 171) και «Πράγματι βλαστήμησαν όποιοι είπαν: ο Θεός είναι ένας από τους τρεις της Τριάδας, γιατί δεν υπάρχει άλλος Θεός από αυτόν» Κοράνι, κεφ. Ε, στιχ. 76. Με ποια λογική μπορεί να γίνει αποδεκτή τέτοια παράλογη‘’συνύπαρξη’’;
Οι Χαιρετισμοί του Ακαθίστου Ύμνου, «Χαίρε φιλοσόφους, ασόφους δεικνύουσα, Χαίρε τεχνολόγους, αλόγους ελέγχουσα», καταδεικνύουν σε μας την παρήγορο ελπίδα, ότι στο τέλος η αλήθεια θα λάμψει και θα καταδειχθεί το άσοφον των «φιλοσόφων» καθώς και το «άλογο» των «τεχνολόγων», που υποστήριξαν και υποστηρίζουν το απαράδεκτο της λειτουργίας Τμήματος Ισλαμικών σπουδών, στα πλαίσια της Θεολογικής Σχολής.


* Τα εντός εισαγωγικών εδάφια είναι παρμένα από το κοράνι των εκδόσεων Λάτση

ΠΗΓΗ
Back To Top