Δευτέρα, 3 Νοεμβρίου 2014

ΕΤΣΙ ΓΡΑΦΤΗΚΕ ΑΠΟ ΤΟΝ ΧΡΙΣΤΟ Η ΛΕΞΗ "ΑΓΑΠΗ"

Ὁ Χριστός δέν ἔγραψε μέ τόν κονδυλοφόρο τήν λέξη
"ἀγάπη", ἀλλά μέ τό ἀκάνθινο στεφάνι τῆς θυσίας Του!Δέν τήν ἔγραψε γιά μία μόνο φορά μέ μελάνι πού βγαίνει,
ἀλλά τήν σφράγισε μέ

τό Τίμιον Αἵμα Του πού κύλισε καί δέν γυρίζει πίσω, ἀτελεύτητα καί ἀνεξίτηλα !


Δέν τήν ἔγραψε σέ χαρτί, ἀλλά μέ ὄλες Του τίς πληγές πού ἦσαν πηγές αἵματος στό σῶμα Του, στά δικά μας σώματα, στίς ψυχές καί στίς ζωές μας!Δέν τήν ἔγραψε σέ μέρη καί τόπους δυσεύρετους καί δυσπρόσιτους, ἀλλά καθημερινά σέ κάθε Θεία Λειτουργία στήν Ἐκκλησία μέσα στό Ἅγιον Ποτήριον!
Δέν τήν ἔγραψε μία μόνο φορά καί σέ μία ζωή,
ἀλλά ἀνανεώνει καθημερινά σέ κάθε Θεία Λειτουργία τό συμβόλαιο ἀγάπης Του καί θά ἐπαναλαμβάνεται αὐτό,
μέ τήν Θεία Κοινωνία καί σέ αὐτήν τήν ζωή καί στήν αἰώνια!Ὅλοι
ζητᾶμε μίαν ἀγάπη ἀληθινή, θυσιαστική καί παντοτινή.
...
Λίγοι ὅμως, μποροῦν νά ἀναγνωρίσουν καί νά διαφυλάξουν μία τέτοια ἀγάπη καί λίγοι τελικά ἀγαπᾶνε Αὐτόν, πού ὄχι μόνον ξέρει νά ἀγαπᾶ ἔτσι, ἀλλά πού μᾶς ἔχει δώσει ἤδη μία τέτοια ἀνεκτίμητη ἀγάπη!

Δέν εἶναι κρίμα;...

Μ.Σ. ἐκπ/κός


ΠΗΓΗ
Back To Top