Σάββατο, 1 Μαρτίου 2014

"ΚΑΜΠΑΝΑ" ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΥΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ E-MAIL

Μέσα σε δυο μήνες, κάθε φορολογούμενος υποχρεούται από την Εφορία να έχει αποκτήσει διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ώστε να μπορεί το Υπουργείο Οικονομικών να …. προχωρά στην ηλεκτρονική κοινοποίηση επιβολής προστίμων, πρόσθετων φόρων, και εισφορών, όπως επίσης και ατομικών ειδοποιήσεων για οφειλές που αν δεν εξοφληθούν εντός 40 ημερών η Εφορία θα μπορεί να προχωρά σε λήψεις μέτρων και κατασχέσεις.
Το σύστημα θα πρέπει να έχει τεθεί σε λειτουργία έως και το Μάϊο.

ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ:
 

Όλοι οι φορολογούμενοι που έχουν κωδικούς εισόδου στο TAXISNET, θα πρέπει να μπουν στο λογαριασμό τους και να δηλώσουν τα στοιχεία ηλεκτρονικής επικοινωνίας (e-mail).
 

ΤΙ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΑΝ ΔΕΝ ΤΟ ΚΑΝΟΥΝ:
 

Αν αυτό δεν συμβεί εντός 60 ημερών (αρχές Μαϊου το αργότερο), τότε θα πρέπει να πληρώσουν τα νέα πρόστιμα που ισχύουν από το 2014 και ξεκινούν από 100 ευρώ και… άνω!
 

ΤΙ ΘΑ ΣΥΜΒΕΙ ΜΕ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΥΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΦΑΒΗΤΟΥΣ:
 

Θα πρέπει ΚΑΙ εκείνοι να αποκτήσουν e-mail εντός 60 ημερών. Ωστόσο, ο νόμος ορίζει πως δεν πρέπει ο λογαριασμός να είναι προσωπικά του υπόχρεου, αλλά θα μπορούσε να δηλώσει email και κάποιος άλλος που γνωρίζει το Ίντερνετ, όπως για παράδειγμα ο λογιστής, η σύζυγος ή τα παιδιά του.
Στόχος της Εφορίας, είναι να μην μπορεί ο φορολογούμενος να επικαλεστεί στα δικαστήρια ότι δεν ειδοποιήθηκε (από την Εφορία) και άρα δεν μπορούν να προχωρήσουν τα μέτρα είσπραξης εις βάρος του.
Με την εφαρμογή του μέτρου, δεν καταργούνται άλλες μορφές ειδοποίησης από την Εφορία (μέσω Ταχυδρομείου, επίδοσης με δικαστικό κλητήρα κτλ). Τα μέτρα είσπραξης θα μπορούν να εκτελεστούν εντός ΔΕΚΑ ημερών από την αποστολή του e-mail.
 

TΙ ΘΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΚΑΤΑΣΧΕΙ ΕΤΣΙ Η ΕΦΟΡΙΑ:
 

-Το 25% των μισθών ή συντάξεων που εισπράττει κάθε μήνα ο οφειλέτης.
-Το 50% των εφάπαξ που τυχόν δικαιούται ο οφειλέτης από το ασφαλιστικό του ταμείο.
-Άλλα εισοδήματα, όπως ενοίκια, αποζημιώσεις και επιδοτήσεις.
-Χρηματικά υπόλοιπα σε τραπεζικούς λογαριασμούς.

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΤΥΡΙΝΗΣ

Εἶπε ὁ Κύριος· ἂν συγχωρήσετε τοὺς ἀνθρώπους γιὰ τὰ παραπτώματά τους, θὰ σᾶς συγχωρήσει κι ἐσᾶς ὁ οὐράνιος Πατέρας σας. ῍Αν ὅμως δὲν συγχωρήσετε στοὺς ἀνθρώπους τὰ παραπτώματά τους, οὔτε κι ὁ Πατέρας σας θὰ συγχωρήσει τὰ δικά σας παραπτώματα.

῞Οταν νηστεύετε, νὰ μὴ γίνεστε σκυθρωποί, ὅπως οἱ ὑποκριτές, ποὺ παραμορφώνουν τὴν ὄψη τους γιὰ νὰ δείξουν στοὺς ἀνθρώπους πὼς νηστεύουν. Σᾶς βεβαιώνω πὼς ἔτσι ἔχουν κιόλας λάβει τὴν ἀνταμοιβή τους. ᾿Εσύ, ἀντίθετα, ὅταν νηστεύεις, περιποιήσου τὰ μαλλιά σου καὶ νίψε τὸ πρόσωπό σου, γιὰ νὰ μὴ φανεῖ στοὺς ἀνθρώπους ἡ νηστεία σου, ἀλλὰ στὸν Πατέρα σου, ποὺ βλέπει τὶς κρυφὲς πράξεις· καὶ ὁ Πατέρας σου, ποὺ βλέπει τὶς κρυφὲς πράξεις, θὰ σοῦ τὸ ἀνταποδώσει φανερά.

Μὴ μαζεύετε θησαυροὺς πάνω στὴ γῆ, ὅπου τοὺς ἀφανίζει ὁ σκόρος καὶ ἡ σκουριά, κι ὅπου οἱ κλέφτες κάνουν διαρρήξεις καὶ τοὺς κλέβουν. ᾿Αντίθετα, νὰ μαζεύετε θησαυροὺς στὸν οὐρανό, ὅπου δὲν τοὺς ἀφανίζουν οὔτε ὁ σκόρος οὔτε ἡ σκουριά, κι ὅπου οἱ κλέφτες δὲν κάνουν διαρρήξεις καὶ δὲν τοὺς κλέβουν. Γιατὶ ὅπου εἶναι ὁ θησαυρός σας ἐκεῖ θὰ εἶναι καὶ ἡ καρδιά σας.

Καθὼς πρόκειται νὰ εἰσέλθουμε στὴν κατανυκτικὴ περίοδο τῆς Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς καὶ νὰ ἀνοιχθοῦμε στὸ στάδιο τῶν ἀρετῶν, νὰ ἀγωνισθοῦμε πνευματικῶς, ἡ εὐαγγελικὴ αυτή περικοπὴ μᾶς ἐφιστᾶ τὴν προσοχὴ σὲ τρεῖς πλευρὲς τῆς χριστιανικῆς μας ζωῆς,

Back To Top