Πέμπτη, 20 Μαρτίου 2014

ΠΡΟ ΤΩΝ ΠΥΛΩΝ Η ΒΙΟΜΕΤΡΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ

Προ των πυλών βρίσκεται η «βιομετρική κάρτα» η οποία εκτιμάται ότι θα είναι το διαβατήριο του μέλλοντος αφού δεν θα καταγράφει μόνο τα συνηθισμένα στοιχεία που βλέπουμε σε μια απλή ταυτότητα αλλά θα περιέχει και χαρακτηριστικά μοναδικά τα οποία
Back To Top