Τετάρτη, 24 Σεπτεμβρίου 2014

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ Π.Σ.Ε.

Σήμερα, κύριο όργανο του Οικουμενισμού είναι το λεγόμενο «Παγκόσμιο Συμβούλιο Εκκλησιών».
 

Το λεγόμενο «Παγκόσμιο Συμβούλιο Εκκλησιών» κατά τον Βασ. Σταυρίδη, « είναι εκκλησιαστικός οργανισμός, πρώτος παρομοίας φύσεως εις την ιστορίαν του χριστιανισμού, εις τον οποίον μετέχουν ως μέλη χριστιανικαί εκκλησίαι, ομολογίαι και ομάδες, και συζητούν θέματα χαρακτήρος δογματικού, πρακτικού και ιεραποστολικού, με απώτερον σκοπόν την ένωσιν εν τω μέλλοντι».

Υπό την αθώα αυτή περιγραφή του σκοπού του Π.Σ.Ε. κρύβεται

ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΝ ΟΙ ΑΛΥΤΡΩΤΙΚΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΤΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΛΒΑΝΙΑ


Τι κι αν γίνονται επί μία και πλέον δεκαετία συναντήσεις επί συναντήσεων μεταξύ διακρατικών επιτροπών Ελλάδας - Αλβανίας.
Τι κι αν συναντήθηκαν οι Υπουργοί Παιδείας των δύο χωρών τόσες φορές με τελευταία τον
Back To Top