Σάββατο, 27 Σεπτεμβρίου 2014

ΑΙΡΕΤΙΚΟΙ ΠΑΝΕ ΚΙ ...ΕΡΧΟΝΤΑΙ! ΤΩΡΑ ΜΟΛΥΝΟΥΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΓΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ!


Ως γνωστόν, την Αγία Τράπεζα ενός Ορθοδόξου Ναού την ασπάζονται μετά προσκυνήσεως οι χειροτονημένοι ορθόδοξοι ιεροδιάκονοι, ιερείς και επίσκοποι της Εκκλησίας μας. Μοναχοί και λαϊκοί δεν έχουν αυτό το δικαίωμα. Πόσο μάλλον οι αιρετικοί!
Back To Top