Σάββατο, 15 Νοεμβρίου 2014

Ο ΚΥΒΟΣ ΕΡΡΙΦΘΗ...Ο ΠΡΟΚΑΘΗΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΚΩΝ/ΠΟΛΗΣ ΠΗΡΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ!!!


Φαίνεται πως τα ψέματα τελειώνουν για όσους είχαν ακόμα την ελπίδα ότι θα αποφεύγονταν το μοιραίο, για όσους ακόμα έλπιζαν πως θα συνεχίσουν να τηρούνται οι Ιεροί Κανόνες, για όσους ακόμα έτρεφαν την προσδοκία πως η Ορθοδοξία

ΝΕΩΤΕΡΑ ΑΠΟΚΡΥΦΑ "ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ". ΣΥΓΧΡΟΝΟΙ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑΙ ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ

Απόκρυφα κείμενα στην ιστορία της Εκκλησίας θεωρούνται ψευδεπίγραφα κείμενα, που συντάχθηκαν από άγνωστους αιρετικούς συγγραφείς και έχουν μυθώδες περιεχόμενο. Μία από τις κατηγορίες των αρχαίων απόκρυφων κειμένων είναι τα

ΓΙΑΤΙ ΚΑΘΥΣΤΕΡΟΥΝ ΤΗΝ ΑΓΙΟΚΑΤΑΤΑΞΗ ΕΝΑΡΕΤΩΝ ΓΕΡΟΝΤΩΝ;

ΠΟΛΛΟΙ χριστιανοί ἀναρωτιοῦνται γιατί καθυστερεῖ ἤ ἀναβάλλεται ἐπ᾿ ἀόριστον ἡ ἐπίσημη ἁγιοκατάταξη συγκεκριμένων Γερόντων, οἱ ὁποῖοι στή συνείδηση τοῦ πιστοῦ λαοῦ εἶναι ἅγιοι. Ποιός εἶναι ὁ λόγος πού ἡ Ἱερά Σύνοδος τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου δέν ἀνταποκρίνεται στό
Back To Top