Παρασκευή, 20 Μαρτίου 2015

Ο ΔΑΛΑΙ ΛΑΜΑ ΣΥΜΠΡΟΣΕΥΧΟΜΕΝΟΣ ΣΤΗΝ "ΠΛΑΝΗΤΑΡΧΙΑ"

ΕΝΑ ΑΠΟ τὰ κορυφαῖα πρόσωπα τοῦ παγκόσμιου ἀπο- κρυφιστικοῦ πλέγματος τῆς ἐφιαλτικῆς «Νέας Ἐποχῆς» εἶναι καὶ ὁ διαβόητος καὶ σκοτεινὸς πνευματικὸς (καὶ ὄχι μόνο) ἡγέτης τῶν λαμαϊστῶν βουδιστῶν Δαλάϊ Λάμα. Ἔχει δὲ τόση δύναμη, ὥστε μπορεῖ νὰ μπαινοβγαίνει ἀκώλυτα στὶς πόρτες τῶν μεγάλων ἡγετῶν τοῦ κόσμου! Μία ἀπὸ τὶς «μεγάλες πόρτες» εἶναι καὶ αὐτὴ τοῦ Καπιτωλίου, ὅπου κάθε λίγο καὶ λιγάκι δεξιώνεται μὲ τὸν «πλανητάρχη», καὶ τὸ χειρότερο συμπροσεύχονται ἀντάμα! Δεῖτε τὴν εἴδηση: «Ὁ πρόεδρος τῶν ΗΠΑ Μπαρὰκ Ὀμπάμα χαιρέτησε χθὲς τὸν “φίλο” του Δα- λάϊ Λάμα μὲ τὴν εὐκαιρία μιᾶς ἐτήσιας προσευχῆς ποὺ τελέστηκε τὸ πρωὶ στὴν Οὐάσιγκτον, στὴν ὁποία παρίστατο ὁ πνευματικὸς ἡγέτης τῶν Θιβετιανῶν, γεγονὸς ποὺ προκάλεσε τὴ δυσφορία τοῦ Πεκίνου. “Εἴμαστε πανευτυχεῖς ποὺ βρίσκεστε ἀνάμεσά μας” τόνισε ὁ ἀμερικανὸς πρόεδρος» (ἱστοσ. Τὰ Νέα)! Στὴν «πλανηταρχία» γίνονται συχνὰ τέτοιες «τουρλοὺ συμπροσευχὲς» στὸν ἀόριστο κοινὸ «Θεὸ» ὅλων τῶν θρη- σκειῶν, ὁ ὁποῖος «τυχαίνει» νὰ εἶναι καὶ ὁ «Θεὸς» τῆς Ἀμερικῆς! Αὐτὸ εἶναι ἄλλωστε καὶ τὸ κυρίαρχο «δόγμα» τῆς «Νέας Ἐποχῆς» καὶ τοῦ οἰκουμενισμοῦ, ὅτι «ὅλες οἱ θρησκεῖες τὸν ἴδιο Θεὸ λα- τρεύουν» καὶ ὡς ἐκ τούτου οἱ «εὐλογίες» τῶν διαφόρων θρησκευτικῶν ἡγετῶν εἶναι τὸ ἴδιο «ἀποτελεσματικές». Γιʼ αὐτὸ καὶ ὁ «πλανητάρχης» δήλωσε ὅτι ἦταν «πανευτυχὴς» ποὺ πῆρε τὴν «εὐλογία» τοῦ Δαλάϊ Λάμα, γιὰ τὴν εὐημερία τοῦ λαοῦ του! Σημεία των έσχατων καιρών".

ΠΗΓΗ
Back To Top