Παρασκευή, 20 Μαρτίου 2015

Η ΥΠΟΚΡΙΣΙΑ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥΙΤΗ "ΑΛΑΘΗΤΟΥ" ΔΕΝ ΠΑΙΖΕΤΑΙ...

ΑΛΛΟ καὶ τοῦτο: ὁ «ἀλάθητος» κάνει «μνημόσυνα μὲ ξένα κόλλυβα». Μοιράζει ὀμπρέλλες στοὺς ἄστεγους, τὶς ὁποῖες ξε- χνοῦν οἱ πολυάριθμοι τουρίστες στὸ Βατικανό! Δεῖτε τὴν πρωτο- φανῆ «φιλάνθρωπη» καὶ συνάμα σπαρταριστικὴ εἴδηση: «Ὁ ἀσυνήθιστα βροχερὸς καιρὸς ποὺ ἐπικρατεῖ στὴν ἰταλικὴ πρωτεύουσα ὤθησε τὸν πάπα Φραγκίσκο νὰ λάβει μία ἀναπάντεχη ἀπόφαση, γιὰ νὰ βοηθήσει τοὺς ἄστεγους τῆς Ρώμης: ἔδωσε ἐντολὴ νὰ τοὺς μοιράσουν τίς... ὀμπρέλλες ποὺ ἔχουν ξεχάσει στὸ Βατικανὸ ἀφηρημένοι τουρίστες. Σὲ ἀνακοίνωσή του τὸ Βατικανὸ ἀνέφερε ὅτι ὁλοκληρώθηκαν οἱ ἐργασίες στὶς νέες ἐγκαταστάσεις, στὴν Πλατεῖα τοῦ Ἁγίου Πέτρου, ὅπου οἱ ἄστεγοι θὰ μποροῦν νὰ χρησιμοποιοῦν ντουζιέρες καὶ τουαλέτες ἐνῷ μία φορά τὴν ἑβδομάδα θὰ κουρεύονται καὶ θὰ ξυρίζονται δωρεάν. Οἱ ἐγκαταστάσεις αὐτὲς πρόκειται νὰ λειτουργήσουν πολὺ σύντομα» (Ἱστολ. Τὰ Νέα)! Τελικὰ ἡ ὑποκρισία τοῦ ἰησουίτη «ἀλάθητου» δὲν «παίζεται». Ἀντὶ νὰ ἀνοίξει τὰ θησαυροφυλάκια τοῦ (συνή- θως) ἄνομου πλουτισμοῦ της ἡ «Ἁγία Ἕδρα», τὰ «ἱερὰ ταμεῖα» τῆς «Τράπεζας τοῦ Ἁγίου Πνεύματος», ὅπως βλάσφημα ὀνομά- ζεται ἡ τράπεζα τοῦ κρατικοῦ δείγματος, καὶ νὰ ἀνακουφίσει τοὺς φτωχούς, ξεφορτώνεται τὶς ὀμπρέλλες τῶν ξεχασιάρικων τουριστῶν «βαπτίζοντάς» την ὡς …φιλανθρωπία! Κάνει ἐπίσης «φιλανθρωπία», ἀνοίγοντας τὶς «ἱερὲς» τουαλέτες καὶ κου ρεύοντας καὶ ξυρίζοντας «τζάμπα» τοὺς φτωχούς! Αὐτὸ εἶναι τὸ «φιλάνθρωπο» πρόσωπο τοῦ κ. Φραγκίσκου, δυστυχῶς ὑποκρι τικό.

ΠΗΓΗ
Back To Top