Κυριακή, 19 Απριλίου 2015

ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΙΕΡΑΡΧΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΟΦΥΛΟΦΙΛΙΑ!!!

Αὐτό κι ἄν εἶναι ἀπίστευτο! Νά γίνεται συζήτηση γιά τό ποιά θά εἶναι ἡ θέση τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας ἀπέναντι στήν ἀνωμαλία καί στό νέο κατασκευασμένο φροῦτο τῶν ὁμοφυλοφίλων! Κατά τήν πρόσφατη λοιπόν συνεδρίαση τῆς Διορθόδοξης Ἐπιτροπῆς πού ἔχει ἀναλάβει τήν προετοιμασία τῶν θεμάτων πού θά ἐξετασθοῦν στήν προγραμματισμένη γιά τόν Ἰούνιο τοῦ 2016 Πανορθόδοξη Σύνοδο ἐξετάσθηκε τό θέμα πού εἶχε νά κάνει μέ «τή συμβολή τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας εἰς τήν ἐπικράτησιν τῆς εἰρήνης, τῆς δικαιοσύνης, τῆς ἐλευθερίας, τῆς ἀδελφοσύνης καί τῆς ἀγάπης μεταξύ τῶν λαῶν καί ἄρσιν τῶν φυλετικῶν καί λοιπῶν διακρίσεων». Κατά τή συζήτηση πού ἀκολούθησε διατυπώθηκαν ἀπό Ὀρθοδόξους Ἀρχιερεῖς ἀλλά καί καθηγητές θεολογίας θέσεις πού εἰ μή τί ἄλλο ἐπαναφέρουν στή μνήμη μας τήν προφητική ρήση τοῦ Ἁγίου Κοσμᾶ τοῦ Αἰτωλοῦ πού ἀνέφερε ὅτι θά ἔρθει καιρός πού οἱ κληρικοί θά εἶναι ἀσεβέστεροι ὅλων… Ἀπό τούς διαλόγους καί τίς τοποθετήσεις τῶν μελῶν τῆς ἐπιτροπῆς διαπιστώνεται μία σύγχυση πού ἔχει προκληθεῖ περί τοῦ θέματος. Σύγχυση πού ἐμπεριέχει μύχιες ἰδιοτέλειες καί πολύ παρασκήνιο, ἀφοῦ ἔχει νά κάνει μέ τήν ἐκδήλωση καινοτομιῶν γνωστῶν ὡς νεωτερικότητα ἤ μεταπατερική θεολογία ἤ ἐκμοντερνισμός τῆς θεολογικῆς σκέψης ἤ προσπάθεια «ἐκσυγχρονισμοῦ» τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας ἤ ἔμμεση ἐναρμόνιση τῆς θεολογικῆς σκέψης μέ τή Συνθήκη τῆς Λισσαβόνας (πάλαι ποτέ εὐρωσύνταγμα)! Οὐσιαστικά οἱ θέσεις αὐτές πού δυστυχῶς ἐκφράστηκαν ἀπό χείλη ὑψηλόβαθμων στελεχῶν τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας πέραν τῶν ἄλλων προβάλλουν ἐμμέσως μία διαβάθμιση τῆς ἁμαρτίας, στό ὄνομα τῆς ἐκκλησιαστικῆς οἰκονομίας γεγονός πού συνιστᾷ κατάφωρη αἵρεση. Γιά τήν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία θά ἰσχύει πάντα ἡ καταδίκη τῆς ἁμαρτίας καί δή αὐτῆς τοῦ σοδομισμοῦ πού προκάλεσε τήν παρέμβαση τοῦ Θεοῦ μέ τήν γνωστή καταστροφή στά Σόδομα καί τά Γόμορρα ἀλλά καί ἡ ἰάσιμη ἀγάπη πρός τόν ἑκάστοτε ἁμαρτάνοντα, τόν ὁποῖο πάντα θά καλεῖ σέ μετάνοια.

ΠΗΓΗ: ΣΤΥΛΟΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ ΤΕΥΧ 163

Back To Top